ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Συνάντηση με Εκπροσώπους Εταιρείας LIQUID ROBOTICS

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού συνάντηση εκπροσώπων εταιρείας Liquid Robotics κ.κ. George Michael Zambellas, Chris David Webb και James Gabriel Buescer με αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΝ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ενημέρωση σχετικά με την «Επιχειρησιακή αξιοποίηση και τεχνικά χαρακτηριστικά του Wave Gliber/SHARC».

Αντιπλοίαρχος Σπυρίδων Πολλάτος ΠΝ

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts