ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Συνάντηση με Εκπροσώπους Εταιρείας RHEINMETALL AIR DEFENCE AG

       Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΝ παρουσίαση από εκπροσώπους εταιρείας Rheinmetall Air Defence AG, κ.κ. Daniel Phillipe Berger, Graig William Mc Loughlin, Παναγιώτη Γρηγοριάδη και Ιωάννη Καναρίδη σε αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΝ.
       Σκοπός της παρουσίασης ήταν η ενημέρωση επί θεμάτων οπλικών συστημάτων πολεμικών πλοίων της εν λόγω εταιρείας.


Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ
 

Latest posts