ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Συνάντηση με Εκπροσώπους Εταιρείας VIRTUALABS SRL

   Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015, , πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΝ παρουσίαση από εκπροσώπους εταιρείας «VIRTUALABS SRL» κ.κ. Filippo Neri και Candidoro Giannicchi σε αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΝ με θέμα «Υποστήριξη/ Αναβάθμιση ΣΔΒ ΝΑ-21 – EW Συστήματα εταιρείας VIRTUALABS SRL».


Αντιπλοίαρχος Αδαμάντιος Χριστοδούλου ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ
 

Latest posts