ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Συνάντηση με Εκπροσώπους Εταιρείων MBDA, SSMART και THALES NL

       Την Πέμπτη 24 Απριλίου2014, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΝ συνάντηση των εκπροσώπων των εταιρείων MBDA, SSMARTκαι THALESNLκ.κ. J.P.Canard, D.Couillard, N.Varstaete, Κ.Λάζαρη, Γ.Μήτρου-Γεωργίου, T.Woldeκαι E.Sombekkeμε αρμόδιους επιτελείς από ΓΕΝ.

       Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση επί της δυνατότητας των εν λόγω εταιριών για την αναβάθμιση των Συστημάτων Διευθύνσεως Βολής των ΤΠΚ.

Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts