ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Συνάντηση με Εκπροσώπους Εταιρειών THALES NL και ΣΣΜΑΡΤ

       Την Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΝ συνάντηση των εκπροσώπων των εταιρειών THALES NL και ΣΣΜΑΡΤ κ.κ. P. M. M. Pennings, G. J. M. Weet, Γ. Μίτρου και Κ. Λάζαρη με αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΝ.
     
       Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση επί των εξελίξεων σχετικά με την πρόταση εκσυγχρονισμού των ΤΠΚ τ.Λάσκος και ΤΠΚ τ.Ρουσσέν.

Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ          

Latest posts