ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Σύσταση Γραφείου Στήριξης Οπλιτών

      Στο πλαίσιο μέριμνας προσωπικού Στρατευμένης Θητείας, σας γνωρίζεται η σύσταση και λειτουργία Γραφείου Στήριξης Οπλιτών. Σκοπός της λειτουργίας του εν λόγω γραφείου θα είναι η στήριξη των οπλιτών κατά τη διάρκεια της θητείας τους με:

           α. Καταγραφή και αξιολόγηση τηλεφωνικών – εγγράφων ή μέσω e-mail παραπόνων / καταγγελιών οπλιτών.

           β. Παροχή συναισθηματικής / ψυχολογικής στήριξης.

      Τα στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Στήριξης Οπλιτών, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου είναι τα ακόλουθα:

          α. Τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας : 2106557856

          β. Γραμμή FAX: 2106551249

          γ. E-mail: [email protected]

      Η λειτουργία του Γραφείου Στήριξης Οπλιτών δεν τροποποιεί, καταργεί ή με οποιοδήποτε τρόπο επηρεάζει τις διαδικασίες ιεραρχικής προώθησης αναφορών παραπόνων και το χειρισμό τους κατά τις κείμενες διαδικασίες.


Γενικό Επιτελείο Ναυτικού / Β’ ΚΛΑΔΟΣ 

Latest posts