ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Τακτικές – Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των ΕΔ

        Το ΣΑΓΕ κατά την 7η Συνεδρίασή του, της Τετάρτης 09 Μαρτίου 2022, έκρινε, στο Πολεμικό Ναυτικό, ως ακολούθως:

        1.  Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

              α. Αρχιπλοίαρχο Κουλούρη Πολυχρόνη ΠΝ
              β. Αρχιπλοίαρχο Τσαρμακλή Λουκά ΠΝ
              γ. Αρχιπλοίαρχο Σασιάκο Χρήστο ΠΝ
              δ. Αρχιπλοίαρχο (Μ) Σάμπο Αθανάσιο ΠΝ
              ε. Αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) Παπαγεωργίου Αντώνιο ΠΝ

        2.  «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό», τους:

              α. Αρχιπλοίαρχο Τριβλίδη Απόστολο ΠΝ
              β. Αρχιπλοίαρχο Ράπτη Ηλία ΠΝ

        3.  «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», τους:

             α. Αρχιπλοίαρχο Αγγελόπουλο Νικόλαο ΠΝ
             β. Αρχιπλοίαρχο Μάγκο Μιχαήλ ΠΝ
             γ. Αρχιπλοίαρχο Παπανικολάου Παναγιώτη ΠΝ
             δ. Αρχιπλοίαρχο (Μ) Σταυριανάκο Παναγιώτη ΠΝ

 

        Για να δείτε την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ πατήστε εδώ

 

Latest posts