ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Αρχιπλοιάρχων Π.Ν. 2013-14

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 294 // 12-3-13 τ. Γ, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2013-14 έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ως:

   α. «Διατηρητέους»:

 

(1) Αρχιπλοίαρχοι Μάχιμοι

 

(α) Παστουσέας Παναγιώτης
(β) Μαΐστρος Ιωάννης
(γ) Κονιδάρης Σπυρίδωνας
(δ) Βουραζέλης Δημήτριος
(ε) Δημητρίου Σπυρίδωνας
(στ) Καραγεώργης Κωνσταντίνος
(ζ) Τσούνης Νικόλαος
(η) Λεβέντης Γεώργιος
(θ) Χέλμης Δημοσθένης
(ι) Παυλόπουλος Ιωάννης
(ια) Θεολογίτης Βασίλειος

 

(2) Αρχιπλοίαρχοι Μηχανικοί

 

(α) Μπουγιούκος Γεώργιος
(β) Κωνσταντόπουλος Δημήτριος
(γ) Αντωνιάδης Χαράλαμπος
(δ) Χριστόπουλος Γεώργιος
(ε) Καούτσκης Μιχαήλ
(στ) Μανωλιουδάκης Κωνσταντίνος
(ζ) Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος

 

(3) Αρχιπλοίαρχοι Οικονομικοί

 

(α) Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
(β) Χριστόπουλος Σπυρίδωνας

 

(4) Αρχιπλοίαρχοι Υγειονομικού / Ιατρών

 

(α) Νεονάκης Ευάγγελος
(β) Παϊβανάς Κωνσταντίνος

       β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

(1) Αρχιπλοίαρχοι Μάχιμοι

 

(α) Πούλος Αδριανός
(β) Κανάρης Σταμάτιος
(γ) Καστανιάς Νικόλαος
(δ) Μακρής Διονύσιος
(ε) Πάττας Ιωάννης
(στ) Μάλφας Γεώργιος
(ζ) Αναστασόπουλος Αχιλλέας
(η) Νασόπουλος Γεώργιος

 

(2) Αρχιπλοίαρχος Οικονομικού, Θεοδωρίδης Χρήστος

(3) Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού / Ιατρών, Μηλιώτης Ευθύμιος

 

(4) Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού / Νοσηλευτικής, Μπολιουδάκη-Μαρίνη Ειρήνη

 

2. Προάγονται, στο βαθμό του Υποναυάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 20 (παράγραφοι 4ε,) και 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι Μάχιμοι, οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2013-14, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

 

α. Πούλος Αδριανός
β. Κανάρης Σταμάτιος
γ. Καστανιάς Νικόλαος
δ. Μακρής Διονύσιος

 

3. Προάγονται, στο βαθμό του Υποναυάρχου, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 22, του Ν.2439/1996 και 32 του Ν.3883/10, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι, του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2013-14, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους» και στη συνέχεια ως «Προακτέοι» για την προαγωγή στο βαθμό του «Υποναυάρχου σε αποστρατεία» :

 

α. Μάχιμοι:

(1) Πάττας Ιωάννης
(2) Μάλφας Γεώργιος
(3) Αναστασόπουλος Αχιλλέας
(4) Νασόπουλος Γεώργιος

 

β. Οικονομικού, Θεοδωρίδης Χρήστος

 

γ. Υγειονομικού/Ιατρός, Μηλιώτης Ευθύμιος

 

4. Προάγεται, στο βαθμό του Υποναυάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 20 (παράγραφοι 4ε, 17γ) και 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, η Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού/Νοσηλευτικής, Μπολιουδάκη-Μαρίνη Ειρήνη, η οποία κρίθηκε σε τακτική κρίση έτους 2013-14, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, ως «Ευδοκίμως τερματίσασα την σταδιοδρομία της.

 

Πλωτάρχης (O) Χρήστος Αρφάνης ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου Γ.Ε.Ν.

Latest posts