ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Αρχιπλοιάρχων ΠΝ 2012-13

1. Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 729 // 30-7-12 τ. Γ, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2012-13 έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ως:

α. «Διατηρητέους»:

(1) Αρχιπλοίαρχοι Μάχιμοι

(α) Γιακουμάκης Γεώργιος
(β) Μακρής Αθανάσιος
(γ) Δημουλάς Σπυρίδων
(δ) Πούλος Ανδριανός
(ε) Παστουσέας Παναγιώτης
(στ) Μαΐστρος Ιωάννης
(ζ) Κονιδάρης Σπυρίδων
(η) Βουραζέλης Δημήτριος
(θ) Κανάρης Σταμάτιος
(ι) Δημητρίου Σπυρίδων
(ια) Καστανιάς Νικόλαος
(ιβ) Μακρής Διονύσιος

(2) Αρχιπλοίαρχοι Μηχανικοί

(α) Μιχάλαρος Αναστάσιος
(β) Δημόπουλος Ηλίας
(γ) Μπουγιούκος Γεώργιος
(δ) Κωνσταντόπουλος Δημήτριος
(ε) Αντωνιάδης Χαράλαμπος
(στ) Χριστόπουλος Γεώργιος

(3) Αρχιπλοίαρχοι Οικονομικοί

(α) Ρόμπος Παναγιώτης
(β) Μπαλόπουλος Δημητρίος
(γ) Παπαδόπουλος Χαράλαμπος

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

(1) Αρχιπλοίαρχοι Μάχιμοι

(α) Μπάκος Γεώργιος
(β) Γρατσίας Γεώργιος
(γ) Βαρβαρέσος Κωνσταντίνος

(2) Αρχιπλοίαρχοι Μηχανικοί

(α) Διαμαντόπουλος Φανούριος
(β) Μαρίνης Νικόλαος

(3) Αρχιπλοίαρχος Οικονομικού, Πιπέρης Κωνσταντίνος

(4) Αρχιπλοίαρχοι Υγειονομικού / Ιατρών

(α) Ντατσάκης Κωνσταντίνος
(β) Μπουρούνης Μιχαήλ

(5) Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού / Νοσηλευτικής, Ψαρουδάκη Βοβολίνη Μαρία

2. Προάγεται στο βαθμό του Υποναυάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 20 (παράγραφοι 4ε,17γ) και 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων η Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού / Νοσηλευτικής Ψαρουδάκη Βοβολίνη Μαρία η οποία κρίθηκε σε τακτική κρίση έτους 2012-13 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία της».

 

3. Προάγονται στο βαθμό του Υποναυάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 20 (Παράγραφος 4ε) και 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2012-13 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους».

 

α. Μάχιμος, Μπάκος Γεώργιος
β. Μηχανικός, Διαμαντόπουλος Φανούριος
γ. Υγειονομικού, Ιατρός Ντατσάκης Κωνσταντίνος
δ. Υγειονομικού, Ιατρός Μπουρούνης Μιχαήλ

3. Προάγονται στο βαθμό του Υποναυάρχου σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 22 του Ν.2439/1996 και 32 του Ν.3883/10, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2012-13 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους» και στη συνέχεια ως «Προακτέοι», για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού από το ίδιο συμβούλιο.

α. Μάχιμοι

(1) Γρατσίας Γεώργιος
(2) Βαρβαρέσος Κωνσταντίνος

β. Μηχανικός Μαρίνης Νικόλαος
γ. Οικονομικού Πιπέρης Κωνσταντίνος

Αντιπλοίαρχος Αδαμάντιος Χριστοδούλου ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

 

Latest posts