ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2015-16 Μαχίμων και Μηχανικών Αρχιπλοιάρχων ΠΝ

        Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 147// 03-03-2015 τ. Γ, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2015-16 έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ως:

        α. «Διατηρητέους»:

            (1) Αρχιπλοίαρχοι Μάχιμοι

(α) Χέλμης Δημοσθένης
(β) Παυλόπουλος Ιωάννης
(γ) Θεολογίτης Βασίλειος
(δ) Νασόπουλος Αθανάσιος
(ε) Διακόπουλος Αλέξανδρος
(στ) Κορακάκης Ιωάννης
(ζ) Σαμαράς Ιωάννης
(η) Τσερκέζογλου Αναστάσιος
(θ) Μικρός Ευθύμιος
(ι) Αγγελόπουλος Ιωάννης
(ια) Πελεκανάκης Γεώργιος
(ιβ) Πετράκης Στυλιανός

            (2) Αρχιπλοίαρχοι Μηχανικοί

(α) Καούτσκης Μιχαήλ
(β) Μανωλιουδάκης Κωνσταντίνος
(γ) Καφέτσης Νικόλαος
(δ) Δερμεντζούδης Μαρίνος
(ε) Αλεξόπουλος Αριστείδης

        β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

            (1) Αρχιπλοίαρχοι Μάχιμοι

(α) Λεμονής Νικόλαος
(β) Γιαλούσης Κωνσταντίνος
(γ) Πολλάλης Σπυρίδων
(δ) Σάγος Γεώργιος
(ε) Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ
(στ) Κόντης Μενέλαος

            (2) Αρχιπλοίαρχοι Μηχανικοί

(α) Τσάκωνας Δημήτριος
(β) Στελιουδάκης Εμμανουήλ

        2. Προάγονται, στο βαθμό του Υποναυάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 20 (παράγραφοι 4ε,) και 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2015-16, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

        α. Μάχιμοι:

(1) Λεμονής Νικόλαος
(2) Γιαλούσης Κωνσταντίνος
(3) Πολλάλης Σπυρίδων

        β. Μηχανικός: Τσάκωνας Δημήτριος

        3. Προάγονται, στο βαθμό του Υποναυάρχου, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 22, του Ν.2439/1996 και 32 του Ν.3883/10, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2015-16, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους» και στη συνέχεια ως «Προακτέοι» για την προαγωγή στο βαθμό του «Υποναυάρχου σε αποστρατεία»:

        α. Μάχιμοι:

(1) Σάγος Γεώργιος
(2) Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ
(3) Κόντης Μενέλαος

        β. Μηχανικός: Στελιουδάκης Εμμανουήλ

 

Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts