ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Τακτικές Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των ΕΔ

        Το ΣΑΓΕ κατά την 5η Συνεδρίασή του, της Τρίτης 08 Mαρτίου 2022, έκρινε, στο Πολεμικό Ναυτικό, ως ακολούθως :

 

1. «Διατηρητέους» τους:

 

α. Αντιναύαρχο Λυμπέρη Παναγιώτη ΠΝ
β. Αντιναύαρχο Δρυμούση Ιωάννη ΠΝ
γ. Υποναύαρχο Καμπουράκη Γεώργιο ΠΝ
δ. Υποναύαρχο Κατάρα Δημήτριο – Ελευθέριο ΠΝ
ε. Υποναύαρχο Λελούδα Φραγκίσκο ΠΝ
στ. Υποναύαρχο Πάττα Ιωάννη ΠΝ
ζ. Υποναύαρχο (Μ) Παπαδημητρίου Χαρίλαο ΠΝ
η. Υποναύαρχο (Μ) Κολοκούρη Κωνσταντίνο ΠΝ
θ. Υποναύαρχο (Ο) Ρυζιώτη Δημήτριο ΠΝ

 

2. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

 

α. Αντιναύαρχο (Μ) Μπαμπλένη Γεώργιο ΠΝ
β. Υποναύαρχο Καλογερόπουλο Ιωάννη ΠΝ
γ. Υποναύαρχο Μήλα Δημήτριο ΠΝ
δ. Υποναύαρχο Ναούμ Μιχαήλ ΠΝ
ε. Υποναύαρχο (ΥΙ) Γκούμα Βασίλειο ΠΝ

 

        Για να δείτε την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ πατήστε εδώ

Latest posts