ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Τακτικές Κρίσεις Αρχιπλοιάρχων ΠΝ έτους 2016 – 17

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι το το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 3/Σ.3 από 01-03-2016 έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ως:

α.      «Διατηρητέους»:

         (1)       Μάχιμοι

                    (α)     Αρχιπλοίαρχος Ευθύμιος Μικρός ΠΝ

                    (β)     Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Αγγελόπουλος ΠΝ

                    (γ)     Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Πελεκανάκης ΠΝ

                    (δ)     Αρχιπλοίαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ

                    (ε)     Αρχιπλοίαρχος Σταύρος Μπάνος ΠΝ

                    (στ)   Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Παξιβανάκης ΠΝ

                    (ζ)      Αρχιπλοίαρχος Παναγιώτης Λυμπέρης ΠΝ

                    (η)     Αρχιπλοίαρχος Παναγιώτης Χατζάκης ΠΝ

                    (θ)     Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ

                    (ι)      Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Κοντούλης ΠΝ

                    (ια)    Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Τσόγκας ΠΝ

                    (ιβ)    Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Αγραφιώτης ΠΝ

 

         (2)       Οικονομικού:

                    (α)     Αρχιπλοίαρχος (Ο) Νικόλαος Χριστόπουλος ΠΝ

                    (β)     Αρχιπλοίαρχος (Ο) Νικόλαος Πέτσος ΠΝ

         

         (3)       Υγειονομικού / Ιατροί:

                    (α)     Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Αναστάσιος Σπανός ΠΝ

                    (β)     Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Δημοσθένης Δαμιανός ΠΝ

 

β.      «Ευδοκίμως τερματισάντες τη σταδιοδρομία τους»:

         (1)       Μάχιμοι:

                    (α)     Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Σαμαράς ΠΝ

                    (β)     Αρχιπλοίαρχος Αναστάσιος Τσερκέζογλου ΠΝ

                    (γ)     Αρχιπλοίαρχος Περικλής Ρουκάς ΠΝ

                    (δ)     Αρχιπλοίαρχος Πέτρος Νασόπουλος ΠΝ

                    (ε)     Αρχιπλοίαρχος Λουκάς Κάτσικας ΠΝ

                    (στ)   Αρχιπλοίαρχος Ευάγγελος Μαυρεδάκης ΠΝ

         

         (2)       Οικονομικού:

                    (α)     Αρχιπλοίαρχος (Ο) Δημήτριος Γεωργαντάς ΠΝ

                    (β)     Αρχιπλοίαρχος (Ο) Γεώργιος Πούλιος ΠΝ

 

Αντιπλοίαρχος Αδαμάντιος Χριστοδούλου ΠΝ

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts