ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Τακτικές Κρίσεις Αρχιπλοιάρχων ΠΝ έτους 2017-2018

            Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 1/Σ.1 από 01-03-2017 έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ως:

α.      «Διατηρητέους»:

         (1)     Μάχιμοι

                   (α)     Αρχιπλοίαρχος Σταύρος Μπάνος ΠΝ

                   (β)     Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Παξιβανάκης ΠΝ

                   (γ)     Αρχιπλοίαρχος Παναγιώτης Λυμπέρης ΠΝ

                   (δ)     Αρχιπλοίαρχος Παναγιώτης Χατζάκης ΠΝ

                   (ε)     Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ

                   (στ)   Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Κοντούλης ΠΝ

                   (ζ)      Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Τσόγκας ΠΝ

                   (η)     Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Αγραφιώτης ΠΝ

                   (θ)     Αρχιπλοίαρχος Βασίλειος Κάτσικας ΠΝ

                   (ι)      Αρχιπλοίαρχος Ρεϋμόνδος-Στέφανος Σαλβετάς ΠΝ

                   (ια)    Αρχιπλοίαρχος Βελισσάριος Παππάς ΠΝ

                   (ιβ)    Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Καμπουράκης ΠΝ

                   (ιγ)    Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ

                   (ιδ)    Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος Καβουλάκος ΠΝ

                   (ιε)     Αρχιπλοίαρχος Ανδρέας Βέττος ΠΝ

                   (ιστ)  Αρχιπλοίαρχος Φραγκίσκος Λελούδας ΠΝ

         (2)     Μηχανικοί

                   (α)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Μαρίνος Δερμεντζούδης ΠΝ

                   (β)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Αριστείδης Αλεξόπουλος ΠΝ

                   (γ)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Γεώργιος Μπαμπλένης ΠΝ

                   (δ)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Δημήτριος Σούφρας ΠΝ

                   (ε)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Χαρίλαος Παπαδημητρίου ΠΝ

                   (στ)   Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κολοκούρης ΠΝ

         (3)     Οικονομικού

                   (α)     Αρχιπλοίαρχος (Ο) Νικόλαος Χριστόπουλος ΠΝ

                   (β)     Αρχιπλοίαρχος (Ο) Νικόλαος Πέτσος ΠΝ

                   (γ)     Αρχιπλοίαρχος (Ο) Αλέξανδρος Αβριωνίδης ΠΝ

         (4)     Υγειονομικού / Ιατροί

                   (α)     Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Δημοσθένης Δαμιανός ΠΝ

                   (β)     Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Ιωάννης Τσούρας ΠΝ

β.      «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Αρχιπλοίαρχο (Ο) Κωνσταντίνο Δαρμή ΠΝ και Προακτέο στον βαθμό του Υποναυάρχου σε αποστρατεία.

 

Αντιπλοίαρχος Σπυρίδων Πολλάτος ΠΝ

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

 

Latest posts