ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Τελετή Εγκαινίων Νέων Κτιριακών Εγκαταστάσεων – Εκπομπή “Με Αρετή και Τόλμη” – 24/12/23