ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Τελετή Ένταξης Σε Υπηρεσία Του P-3B ORION Ενδιάμεσης Λύσης – Εκπομπή “Με Αρετή και Τόλμη”- 16/06/2019