ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Τελετή Ονοματοδοσίας – Εντάξεως Του Πλοίου Γενικής Υποστήριξης «ΑΤΛΑΣ-Ι» Στο ΠΝ – Εκπομπή “Με Αρετή και Τόλμη” – 08/12/2019