ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Τελετή Ένταξης Και Ονοματοδοσίας Νέου Πλοίου Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ) ”ΑΙΑΣ”- Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων OPEN – 25/11/2021