ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Τιμή σε Τρείς Επιζώντες Ήρωες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου – Αρετή και Τόλμη – 29/10/17