ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών Πρωτοπόρο στις Επεμβάσεις Καρδιάς – Εκπομπή ”Με Αρετή και Τόλμη” – 21/03/21