ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Το Χυτήριο του Πολεμικού Ναυτικού στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας – Αρετή και Τόλμη – 22/04/18