ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Τροποποίηση Ημερομηνιών Κατάταξης Πρόσκλησης Στρατευσίμων ΠΝ 2015 Α΄/ΕΣΣΟ

       1. Με Τροποποιητική Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2015 A΄/ΕΣΣΟ, από 27 έως 30 Ιανουαρίου 2015 οι παρακάτω:

       α. Από την Κλάση 2017 (γεννηθέντες το έτος 1996) τους στρατεύσιμους που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα Μητρώα Αρρένων αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΣΥ) Αθηνών, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κέρκυρας.

       β. Από τις Κλάσεις 1992 μέχρι και 2016 ( γεννηθέντες από το έτος 1971 μέχρι και το έτος 1995) από όλους τους Νομούς του Κράτους, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση, εφόσον οι λόγοι της υποχρέωσης τους για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2014.

       γ. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων 1991 μέχρι και 2016 που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 2014.

       2. Οι καλούμενοι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στη Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος, στο Σκαραμαγκά Αττικής, εκτός αυτών που έτυχαν οποτεδήποτε αναβολή υγείας, οι οποίοι θα παρουσιάζονται απευθείας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 66 – Πειραιάς).

       3. Τα Δελτία Κατατάξεως που έχουν ήδη εκδοθεί, θεωρούνται ισχύοντα και οι επ΄ αυτών αναγραφόμενες ημερομηνίες κατατάξεως αντιστοιχίζονται αυτοδικαίως –χωρίς να απαιτείται η αλλαγή τους από στρατιωτική αρχή- ως ακολούθως:

              α Η 19 Ιανουαρίου 2015 με την 27 Ιανουαρίου 2015

              β Η 20 Ιανουαρίου 2015 με την 28 Ιανουαρίου 2015

              γ Η 21 Ιανουαρίου 2015 με την 29 Ιανουαρίου 2015

              δ. Η 22 Ιανουαρίου 2015 με την 30 Ιανουαρίου 2015

       4. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.stratologia.gr/ .
.

Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts