ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

ΒΟΛΗ ΤΟΡΠΙΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΥΡΑΥΛΑΚΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Υ/Β ΠΑΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ