ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Χειμερινός Εκπαιδευτικός Πλους ΣΝΔ

Από Παρασκευή 17 έως Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε  Χειμερινός Εκπαιδευτικός Πλους (ΧΕΠ) Ναυτικών Δοκίμων, με συμμετοχή της Φρεγάτας (Φ/Γ) ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ και του Πλοίου Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ) ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. Στο πλαίσιο του ΧΕΠ την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου το ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ κατέπλευσε στη νήσο Σύρο και η Φ/Γ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ στη νήσο Τήνο.

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts