ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Χορηγία Εκπαιδευτηρίων «ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ»

    Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τα εκπαιδευτήρια «ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ», για την χορηγία σύγχρονου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού συνολικής αξίας περίπου 5000€, τα οποία θα ενισχύσουν το έργο της Ναυτικής Σχολής Πολέμου.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts