ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Χορηγία «Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε»

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε»  για την χορηγία σε κάδους ανακύκλωσης οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες διαχείρισης αποβλήτων των Πολεμικών Πλοίων και Ναυτικών Υπηρεσιών.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts