ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Χορηγία Γεωργίου Λειβαδά, Υποπλοιάρχου ΠΝ ε.α

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον  Γεώργιο Λειβαδά, Υποπλοίαρχο  ΠΝ  ε.α   για την χορηγία  πεντακοσίων (500) βιβλίων-      εγχειριδίων(Ναυτικού Περιεχομένου ) που θα εμπλουτίσουν την βιβλιοθήκη της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts