ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Χορηγία της Εταιρείας «JOTUN HELLAS» στο Πολεμικό Ναυτικό

      Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «JOTUN HELLAS», η οποία προσέφερε, υπό μορφή δωρεάς, τα χρώματα που απαιτήθηκαν για την βαφή των υφάλων της Τριήρους «ΟΛΥΜΠΙΑΣ».

      Λαμβανόμενου υπόψιν της οικονομικής συγκυρίας της εποχής μας, η εν λόγω χορηγία συμβάλει κατά τρόπο ουσιαστικό στην προβολή της ναυτικής παράδοσης και της ναυτικής ιστορίας του τόπου μας.

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

 

https://www.youtube.com/watch?v=M-C_W8Q-b6U

Latest posts