ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Υπογραφή 2ης Ανανέωσης Μνημονίου Συνεργασίας με Ελληνικό Παράρτημα ASHRAE

Την Παρασκευή 02 Ιουλίου 2021, υπεγράφη στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού από τον Διευθυντή του Δ’ Κλάδου του ΓΕΝ Αρχιπλοίαρχο (Μ) Αθανάσιο Σάμπο ΠΝ και τον Πρόεδρο, για τα έτη 2021-2022, του ελληνικού παραρτήματος         της εταιρείας ASHRAE, κ. Παναγιώτη Στάπα, η 2η ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας, πενταετούς διάρκειας.

Το εν λόγω μνημόνιο προβλέπει την συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνουν έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών σε ενεργειακά θέματα και θέματα «Πράσινης Ανάπτυξης», την επιμόρφωση         προσωπικού καθώς και εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων κλιματισμού πλοίων και υπηρεσιών.

Latest posts