ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Υπογραφή Μνημονίου μεταξύ Πολεμικού Ναυτικού και εταιρείας Tensor Technologies IKE

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 υπεγράφη από τον Διευθυντή του Δ’ Κλάδου του ΓΕΝ Αρχιπλοίαρχο (Μ) Κωνσταντίνο Κολοκούρη ΠΝ και τον Εμπορικό Διευθυντή της εταιρείας TENSOR TECHNOLOGIES IKE κ. Συμεών Χατζηγεωργίου, μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της υποστήριξης πλοίων του ΠΝ.

Αντικείμενο του μνημονίου είναι η αδαπάνως εγκατάσταση για το ΠΝ ενός συστήματος επεξεργασίας δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων επί της λειτουργικής κατάστασης των Κυρίων Μηχανών και την ρύπανση των υφάλων.

Η αξιοποίηση του συστήματος από το ΠΝ αναμένεται να συμβάλει στην πρόβλεψη πιθανών βλαβών του προωστήριου σκεύους, στις μονάδες που θα εγκατασταθεί, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος με την μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts