ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Πολεμικού Ναυτικού και της Εταιρείας ATOM GROUP

    Την Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 υπεγράφη από το Διευθυντή του Δ’ Κλάδου του ΓΕΝ Αρχιπλοίαρχο (Μ) Αθανάσιο Σάμπο ΠΝ και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ATOM GROUP, κύριο Κωνσταντίνο Γκολφινόπουλο, Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της υποστήριξης των Πολεμικών Πλοίων και των υποδομών του Πολεμικού Ναυτικού.

    Αντικείμενο του μνημονίου είναι η αδαπάνως παροχή υπηρεσιών Μη Καταστροφικών Ελέγχων (Μ.Κ.Ε.) και συμβουλευτικών υπηρεσιών επί τεχνικών θεμάτων, σε Πολεμικά Πλοία και εγκαταστάσεις ξηράς του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών και της δομικής επάρκειας των κατασκευών.

Latest posts