ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Πολεμικού Ναυτικού και της Εταιρείας SCRUFY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Την Πέμπτη 09 Ιουνίου 2022, υπεγράφη από το Διευθυντή του Δ’ Κλάδου ΓΕΝ Αρχιπλοίαρχο (Μ) Χρήστο Σκεπαρνάκο ΠΝ και το διαχειριστή της εταιρείας SCRUFY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ κύριο Νικόλαο Αράπκουλε, Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της υποστήριξης Πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού.

Αντικείμενο του Μνημονίου είναι η πιλοτική εφαρμογή καθαρισμού υφάλων των Πολεμικών Πλοίων από τη βιολογική ρύπανση, με χρήση ρομποτικής συσκευής.

Latest posts