ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ) και της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής “ΕΝ.Ι.R.I.S.S.T”

        Τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ), που εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή της Πλοίαρχο Ιωάννη Διαμαντάκη ΠΝ και της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής για τη Ναυτιλία, τη Συνδυαστική Αλυσίδα, τα Logistics και τις Μεταφορές (ΕΝ.Ι.R.I.S.S.T), που εκπροσωπήθηκε από την Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου Αμαλία Πολυδωροπούλου, ως επιστημονικά υπεύθυνη και συντονίστρια της εν λόγω υποδομής. Το εν λόγω μνημόνιο συνήφθη στο πλαίσιο της Πράξης “Intelligent Research Infrasctuture for Shipping, Supply chain, Transport and logistics” (ΕΝ.Ι.R.I.S.S.T), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η  ΕΝ.Ι.R.I.S.S.T συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συμμετέχουν ακόμη δέκα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. 

        Ένας από τους στόχους της  ΕΝ.Ι.R.I.S.S.T είναι η προβολή της Ναυτικής/ Ναυτιλιακής Κληρονομιάς (Maritime Heritage) στο ευρύ κοινό διαμέσου ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία θα παρέχει στους ερευνητές και χρήστες πληροφορίες και εργαλεία στους ενδιαφερόμενους ερευνητές. Στο παραπάνω πλαίσιο η ΥΙΝ θα παράσχει κατά το εφικτό, δεδομένα που σχετίζονται με την Ναυτική/Ναυτιλιακή Κληρονομιά (κειμήλια, αρχεία), τα οποία διαφυλάσσει στους χώρους της για να χρησιμοποιηθούν – αναλυθούν από το ερευνητικό δυναμικό της ΕΝ.Ι.R.I.S.S.T με απώτερο σκοπό να προσφερθούν τρισδιάστατες οπτικοποιήσεις των αντικειμένων. Αυτές, μαζί με την τεκμηρίωσή τους, θα είναι προσβάσιμες δια μέσου της ψηφιακής πλατφόρμας στο ευρύ κοινό ως εξασφάλιση της ροής γνώσεων και πληροφοριών του ιστορικού παρελθόντος.

Latest posts