ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με ASHRAE

       Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Ένωσης Μηχανικών Θέρμανσης Ψύξης και Κλιματισμού (ASHRAE), με σκοπό την προώθηση και προαγωγή τομέων κοινού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνουν :
       – Έρευνα και αναπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών σε ενεργειακά θέματα και «Πρασινης Ανάπτυξης».
       – Επιμόρφωση προσωπικού.
       – Ανάπτυξη προτύπων και εκπόνηση απορρεουσών εκδόσεων.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts