ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Υπογραφή Τεχνικού Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) και Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ)

Την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016, ο Υπαρχηγός ΓΕΝ Υποναύαρχος Δημοσθένης Χέλμης ΠΝ και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΑΣ, Αντιναύαρχος (Μ) ε.α.  Ιωάννης Γαλάνης ΠΝ, υπέγραψαν Τεχνικό Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΝ και της Εταιρείας Ελληνικών  Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) Α.Β.Ε.Ε.

Σκοπός του εν λόγω μνημονίου είναι η από κοινού συμβολή των συνεργαζομένων μερών στην προαγωγή και προώθηση αντικειμένων και τομέων αμοιβαίου ενδιαφέροντος που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, μεταφορά τεχνογνωσίας, χρήση ειδικού εξοπλισμού, υποδομών και χώρων, επιθεωρήσεις / επισκευές οπλικών και μηχανολογικών συστημάτων καθώς και η διενέργεια ερευνών/ σύνταξη μελετών προς επίλυση τεχνικών και τεχνολογικών ζητημάτων αμοιβαίας ωφέλειας.

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts