ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Ανακοίνωση για Αποτελέσματα των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.)

     Στο πλαίσιο του εν εξελίξει διαγωνισμού πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στο Πολεμικό Ναυτικό, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για το αν είναι κατάλληλοι για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας ή ακατάλληλοι, καθώς και για το λόγο αποκλεισμού τους στην δεύτερη περίπτωση.Υπενθυμίζεται η υποχρέωση των υποψηφίων να ενημερωθούν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet, μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής διευθύνσης   https://epop.hellenicnavy.gr
        Επιπρόσθετα, γνωρίζεται στους υποψήφιους ΕΠ.ΟΠ. ότι επιτρέπεται να ασκήσουν προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση [email protected] 

         Όσοι υποψήφιοι ασκήσουν προσφυγή απαιτείται να συμπληρώσουν στο ηλεκτρονικό μήνυμα της προσφυγής τους, εκτός από τις αντιρρήσεις τους και τα παρακάτω στοιχεία:

            α. Ονοματεπώνυμο

            β. Πατρώνυμο

            γ. Αριθμό αίτησης υποψήφιου ΕΠ.ΟΠ.

            δ. Ειδικότητα υποψήφιου ΕΠ.ΟΠ.

        Επιπρόσθετα και μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

 Για να δείτε την ανακοίνωση ΓΕΕΘΑ πατήστε εδώ

Latest posts