ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Αντιμετώπιση Ασύμμετρης Απειλής Από Τη ΦΓ “ΥΔΡΑ” – Εκπομπή “Με Αρετή και Τόλμη” – 20/06/2021