ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Επιθεώρηση Της Α.Ε Προέδρου της Δημοκρατίας Στο Στόλο – Εκπομπή “Με Αρετή και Τόλμη” – 20/06/2021