ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό, έτους 2022

1.    Για προσωποποιημένη πληροφόρηση πατήστε εδώ.

2.    Για να δείτε τους πίνακες επιτυχόντων πατήστε εδώ.

3.    Για να δείτε τους πίνακες επιλαχόντων πατήστε εδώ.

Latest posts