ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Προκήρυξη Πρόσληψης Έξι (6) Αξιωματικών Προέλευσης Έφεδροι εξ Εφέδρων και Κατ’ Απονομή προς όφελος της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, προκηρύσσονται  έξι (6) θέσεις Αξιωματικών προέλευσης Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας),ΦΕΚ 66 τ. ΑΣΕΠ / ΑΔΑ: 6ΧΣ56-ΘΧΑ, ως εξής:

    α. Τρείς (3) Διπλωματούχους (ΠΕ).

    β. Τρείς (3) Πτυχιούχους (ΤΕ).

 

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

 

2. Αποτελέσματα ελέγχου δικαιολογητικών που αφορούν τα υποχρεωτικά προσόντα ως ακολούθως:

   α. Πίνακας Αποδοχής Υποψηφίων, πατήστε εδώ

   β. Πίνακας Απόρριψης Υποψηφίων, πατήστε εδώ

 

3. Πρόγραμμα Ψυχομετρικών Δοκιμασιών και Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας, ως ακολούθως:

    α. Ψυχομετρικές Δοκιμασίες: θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Τέρμα Λεωφ. Χατζηκυριακού, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – 18539) τη Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, ώρα 08.00 πμ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους απαραιτήτως Αστυνομική Ταυτότητα και αντίγραφο του e-mail με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.
Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν Γραπτή Δοκιμασία και ατομική συνέντευξη ενώπιον της καθορισμένης Επιτροπής Ψυχομετρικών Δοκιμασιών.

    β. Εξέταση Σωματικής Ικανότητας ενώπιον της Ανώτατης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ): θα διεξαχθεί στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (Δεινοκράτους 70, ΑΘΗΝΑ – 11521) την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022, ώρα 08.00 πμ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν, εκτός από τα ανωτέρω (Αστυνομική Ταυτότητα, αντίγραφο e-mail), μία (1) φωτογραφία ταυτότητας (3×3 cm) και εσώκλειστες σε φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, τις εξετάσεις της παρ.13 της Προκήρυξης.

Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εντός τελευταίων δύο (2) μηνών και να έχουν ευκρινή ημερομηνία και σφραγίδα ιατρού.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, οι υποψήφιοι που δεν παρουσιάζονται εγκαίρως για τις ανωτέρω δοκιμασίες/εξετάσεις αποκλείονται από το διαγωνισμό.

 

4. Κατόπιν ολοκλήρωσης ελέγχου πιστοποιητικών Στρατολογικής Κατάστασης
(για τους άνδρες υποψηφίους), Ψυχομετρικών Δοκιμασιών και εξέτασης
Σωματικής Ικανότητας (για το σύνολο των υποψηφίων), αποτελέσματα ως
ακολούθως:

  α. Πίνακας Αποτελεσμάτων Αποδοχής Υποψηφίων, πατήστε εδώ

  β. Πίνακας Αποτελεσμάτων Απόρριψης Υποψηφίων, πατήστε εδώ

Latest posts