ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Χορήγηση Προκαταβολών Έναντι Εφάπαξ Βοηθήματος

Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε) του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (ΕΛΟΑΝ), αποφάσισε την χορήγηση προκαταβολών έναντι του εφάπαξ βοηθήματος, μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ, σε 86 στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

Προς εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού στελεχών, αποφασίσθηκε η συνέχιση υποβολής αιτήσεων πέραν των ανωτέρω χορηγήσεων, καθώς και η ανάληψη ενεργειών από την Δ.Ε. για περαιτέρω διάθεση ποσού.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts