ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Δάνεια ΜΤΝ

       Στο πλαίσιο μέριμνας του προσωπικού, το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ) μειώνει στο 4% (από 6%) το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων, που χορηγεί στους δικαιούχους, από 1 Ιανουαρίου 2015.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts