ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Διημερίδα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στο Πλαίσιο Συμφωνίας Ανταλλαγής Δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ – Ελλάδας.

Από την Πέμπτη 09 έως την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε Διημερίδα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) στο πλαίσιο Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ ΣΝΔ και USN.

Στην Διημερίδα συμμετείχαν αντιπροσωπείες των Αμερικανικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων Naval Information and Warfare Center – Pacific (NIWC-PAC) και Office of Naval Research Global (ONRG), μέλη Διδακτικού/Επιστημονικού Προσωπικού της ΣΝΔ, επιστημονικού προσωπικού, καθώς και εκπροσώπων από ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς της ημεδαπής. Στην εν λόγω δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πειραματικών δεδομένων κοινού ενδιαφέροντος.

Βασικό αντικείμενο της Διημερίδας αποτέλεσε η διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ της ΣΝΔ και του NIWC-PAC, καθώς και η διερεύνηση χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων ελληνικών ΑΕΙ, από το ONRG, με τον κομβικό ρόλο της ΣΝΔ.

Πλοίαρχος Ευάγγελος Σιμαγιάς ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts