ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΥΚΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΗΣ ΣΝΔ – EΡΤ1 ΜΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ