ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΥΚΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΗΣ ΣΝΔ – EΡΤ1 ΜΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ