ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Έκτακτες Ετήσιες Κρίσεις Πλοιάρχων ΠΝ 2012

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το ΦΕΚ 748//1-8-12 τ. Γ, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτακτες κρίσεις Πλοιάρχων έτους 2012 έκρινε:

α. «Προακτέους κατ’ εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τους παρακάτω Πλοιάρχους.

(1) Μάχιμοι

(α) Πάττας Ιωάννης

(β) Μάλφας Γεώργιος

(γ) Αναστασόπουλος Αχιλλέας

(δ) Νασόπουλος Γεώργιος

(ε) Καραγεώργης Κωνσταντίνος

(στ) Καρατζάς Αθανάσιος

(ζ) Τσούνης Νικόλαος

(η) Λεβέντης Γεώργιος

(θ) Χέλμης Δημοσθένης

(ι) Παυλόπουλος Ιωάννης

(2) Μηχανικοί

(α) Καούτσκης Μιχαήλ

(β) Μανωλιουδάκης Κωνσταντίνος

(γ) Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος

(3) Οικονομικού

(α) Χριστόπουλος Σπυρίδων

(β) Θεοδωρίδης Χρήστος

(4) Υγειονομικού / Ιατροί

(α) Νεονάκης Ευάγγελος

(β) Μηλιώτης Ευθύμιος

(γ) Παïβανάς Κωνσταντίνος

(5) Υγειονομικού / Νοσηλευτικής Μπολιουδάκη Μαρίνη Ειρήνη

β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» Πλοιάρχους Μαχίμους

(1) Δίπλα Χρήστο

(2) Κωνσταντινίδη Συμεών

(3) Μπομπό Ανατόλιο

(4) Θεολογίτη Βασίλειο

(5) Λιβερίου Λυμπέρη

γ. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» Πλοιάρχους Μηχανικούς

(1) Τσάκωνα Δημήτριο

(2) Τζιώτη Κωνσταντίνο

δ. «Ευδοκίμως τερματίσαντα την σταδιοδρομία του», Πλοίαρχο Υγειονομικού / Ιατρό Λατσούδη Παναγιώτη

Προάγεται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 20 (παράγραφος 4ε) και 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων ο Πλοίαρχος Υγειονομικού / Ιατρός Λατσούδης Παναγιώτης ο οποίος κρίθηκε σε έκτακτη κρίση έτους 2012 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του»

Αντιπλοίαρχος Αδαμάντιος Χριστοδούλου ΠΝ

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts