ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Έκτακτες Ετήσιες Κρίσεις Πλοιάρχων Έτους 2014

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 301 // 13-03-2014 τ. Γ το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτακτες κρίσεις Πλοιάρχων έτους 2014 έκρινε:

α.       «Προακτέους κατ’ εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τους παρακάτω Πλοιάρχους:

                  (1) Μάχιμοι:

(α)

Σάγος

Γεώργιος

(β)

Τσερκέζογλου

Αναστάσιος

(γ)

Μικρός

Ευθύμιος

(δ)

Αγγελόπουλος

Ιωάννης

(ε)

Παναγιωτόπουλος

Μιχαήλ

(στ)

Κόντης

Μενέλαος

(ζ)

Πελεκανάκης

Γεώργιος

(η)

Πετράκης

Στυλιανός

  (2) Μηχανικοί:

(α)

Δερμεντζούδης

Μαρίνος

(β)

Στελιουδάκης

Εμμανουήλ

(γ)

Αλεξόπουλος

Αριστείδης

  (3) Οικονομικοί:

(α)

Πέτσος

Νικόλαος

(β)

Πούλιος

Γεώργιος

 

 (4) Υγειονομικού/Ιατρός: Σπανός Αναστάσιος

 (5) Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Διαμαντάκη-Κούτσου Ιωάννα

β.     «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους παρακάτω Πλοιάρχους:

 

 (1) Μάχιμοι:

(α)

Γρυπάρης

Ευστάθιος

(β)

Μονιός

Κωνσταντίνος

(γ)

Τσιαντούλας

Λεωνίδας

(δ)

Σινάνογλου

Παναγιώτης

(ε)

Ρουκάς

Περικλής


(2) Μηχανικός:
Καψοκέφαλος Διονύσιος

γ.     «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους» παρακάτω Πλοιάρχους:

(1) Μάχιμοι:

(α)

Πέππας

Δημήτριος

(β)

Τσούκας

Δέδες

(γ)

Μακρής

Σπυρίδωνας

(δ)

Μαρκόπουλος

Αθανάσιος

(ε)

Χατζηδάβαρης

Αθανάσιος

 

(2) Οικονομικού: Κουκουλάς Διονύσιος

 2.       Προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Πλοίαρχοι οι οποίοι κρίθηκαν σε έκτακτη κρίση έτους 2014 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

α.       Μάχιμοι:

(1)

Πέππας

Δημήτριος

(2)

Τσούκας

Δέδες

(3)

Μακρής

Σπυρίδωνας

(4)

Μαρκόπουλος

Αθανάσιος

(5)

Χατζηδάβαρης

Αθανάσιος

β.       Οικονομικού: Κουκουλάς Διονύσιος

 

Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts