ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Έκτακτες Κρίσεις Πλοιάρχων ‘Eτους 2023

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 4/Σ.4/ από 02 Μαρτίου 2023, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ ως ακολούθως:

 

α.       «Προακτέων κατ’ εκλογή»:

(1) Μάχιμους:

α.       Φωτέλλη Ιωάννη

β.       Αλευρά Σπυρίδωνα

γ.       Μπελετσιώτη Βασίλειο

δ.       Γαβαλά Χαράλαμπο

ε.       Παπαλάμπρου Βάϊο

στ.     Παπαδημητρίου Θεμιστοκλή

ζ.       Καρλατήρα Σταύρο

η.       Αλεξόπουλο Θεόδωρο

θ.       Μπακαλάκο Κωνσταντίνο

(2) Μηχανικούς:

α.       Κοντοδιό Πιέρρο

β.       Πολύχρονο Θεοφάνη

γ.       Καπασάκη Πάνο

δ.       Τερπένου Σταύρο

(3) Οικονομικού:

α.       Παναγιωτούνη Νικόλαο

β.       Μαυρουδάκη Ιωάννη

(4) Υγειονομικού / Ιατρό:

Γιαννικάκη Σταύρο

 

β.       «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του»:

(1)     Μηχανικό:

 Γεωργίου-Μπαράκο Νικόλαο

Latest posts