ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Σύνθεση Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου

Σε συνέχεια των ετήσιων Τακτικών και Έκτακτων Κρίσεων Ανώτατων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, η νέα σύνθεση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ) έχει ως ακολούθως:

Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ Αρχηγός ΓΕΝ
Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ Αρχηγός Στόλου
Αντιναύαρχος Φραγκίσκος Λελούδας ΠΝ Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ
Αντιναύαρχος (Μ) Χαρίλαος Παπαδημητρίου ΠΝ Διοικητής ΔΔΜΝ
Υποναύαρχος Ιωάννης Πάττας ΠΝ E/ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης ΠΝ Διοικητής ΔΝΕ
Υποναύαρχος Λουκάς Τσαρμακλής ΠΝ Υπαρχηγός ΑΣ
Υποναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ Διοικητής ΣΝΔ
Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Βλάχος ΠΝ Υπαρχηγός ΓΕΝ
Υποναύαρχος Γεώργιος Φλώρος ΠΝ Αρχιεπιστολέας ΓΕΝ
Υποναύαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝ E/ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος Μιχαήλ Δεμέστιχας ΠΝ Υποδιοικητής ΣΕΘΑ
Υποναύαρχος (Μ) Χρήστος Σκεπαρνάκος ΠΝ Διευθυντής Διεύθυνσης Εξοπλισμών ΓΕΝ
Υποναύαρχος (Μ) Παναγιώτης Δημητρόγλου ΠΝ Γενικός Επιθεωρητής ΠΝ
Υποναύαρχος (ΥΙ) Αντώνιος Παπαγεωργίου ΠΝ E/ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος (Ο) Γεώργιος Σκρέκας ΠΝ Διευθυντής ΔΟΥ/ΟΕΠΝ ΓΕΝ

Latest posts