ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Τακτικές Κρίσεις Πλοιάρχων Έτους 2023-2024

  1. Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την 5/Σ.5/02.03.2023 απόφασή του, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ, ως ακολούθως:

          α.       «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

(1)     Μάχιμους:

(α)      Δούκας Άγγελος

(β)      Αναγνωστόπουλος Μιχαήλ

(γ)      Ρόκας Αλέξανδρος

(2)     Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ):

(α)     Διονυσόπουλος Αναστάσιος

(β)     Αλεξανδρής Παναγιώτης

          β.       «Μη διατηρητέο»

Μάχιμος ΕΟΘ Σταματόπουλος Βασίλειος

 

2. Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την 6/Σ.6/02.03.2023 απόφασή του, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ ως ακολούθως:

          α.       «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίας τους»:

Οικονομικού:

(1)     Γιαννακάκος Παναγιώτης

(2)     Πρεβενίου Λάμπρος

          β.       «Μη διατηρητέο»

Οικονομικού:

Κυριαζής Ιωάννης

Latest posts