ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Έκτακτες Κρίσεις Πλοιάρχων του Πολεμικού Ναυτικού Έτους 2024-2025

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 10/Σ.10 από 02 Μαρτίου 2024, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ, ως ακολούθως:

 

α.      «Προακτέους κατ΄ εκλογή»:

 

(1)    Μάχιμους:

 

(α)     Κυριακίδη Ευστάθιο

(β)     Καραβά Παναγιώτη

(γ)     Γεωργόπουλο Αντώνιο

(δ)     Κοντογιαννάκο Κωνσταντίνο

(ε)     Χριστοδούλου Αδαμάντιο

(στ)   Χρήστου Ιωάννη

(ζ)      Τσιαφούτη Σπυρίδωνα

(η)     Πιτυκάκη Κωνσταντίνο

(θ)     Σαρρή Στέφανο

(ι)      Χαρίτο Προκόπιο

(ια)    Θεοδώρου Βασίλειο

(ιβ)    Φιλίνη Δημήτριο

(ιγ)    Γεωργούλα Χρήστο

(ιδ)    Ρέτσα Ιωάννη

(ιε)     Σταυρουλάκη Γεώργιο

(ιστ)  Στρατογιάννη Ιωάννη

(ιζ)     Νιρό Αντώνιο

(ιη)    Παντουβάκη Μιχαήλ

 

(2)    Μηχανικούς:

 

(α)     Κυριάκου Κωνσταντίνο

(β)     Καπίρη Δημήτριο

(γ)     Μαντή Σπυρίδωνα

 

(3)     Οικονομικού:

 

(α)     Ρουσοπούλου Αλεξάνδρα

 

(4)     Υγειονομικού/Νοσηλευτικής:

 

(α)     Γαϊτάνου Κωνσταντίνα

 

β.      «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

 

(1)     Μάχιμους:

 

(α)     Φιλιππίδη Παναγιώτη

 

(2)     Οικονομικού:

 

(α)     Ραφτοπούλου Βασιλική

 

Πλοίαρχος Ευάγγελος Σιμαγιάς ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts