ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Τακτικές Κρίσεις Πλοιάρχων του Πολεμικού Ναυτικού Έτους 2024-2025

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 11/Σ.11 από 02 Μαρτίου 2024, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ, ως ακολούθως:

α.  «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

 

(1)  Υγειονομικού/Ιατρούς:

 

(α) Μπουρλάκη Μιχαήλ

(β) Μπέκο Βασίλειο

 

Πλοίαρχος Ευάγγελος Σιμαγιάς ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts